> Informacje Prawne > Ochrona Danych

Data Protection Information

Informacje o ochronie danych
Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej.
     
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność za stronę internetową spoczywa na TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG (Industriestr. 32, 24963 Tarp, Niemcy). Więcej informacji o naszej firmie i jej upoważnionych przedstawicielach znajduje się w naszej informacji prawnej.
 
Jakie dane są przetwarzane?
Podstawy prawne przetwarzania danych
Aby móc udostępnić Ci naszą stronę internetową i związane z nią usługi, przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

- Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO - niemiecka wersja RODO)
- Realizacja umów (art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO - niemiecka wersja RODO)
- Na podstawie bilansu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO - niemiecka wersja RODO)
- Zgodnie z obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO) - niemiecka wersja RODO)

W związku z przetwarzaniem danych będziemy odnosić się do tych warunków, abyś mógł zrozumieć, na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
    
Jeśli przetwarzamy dane na podstawie równowagi interesów, Ty, jako strona, której to dotyczy, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z przepisami art. 21 DSGVO (niemiecka wersja RODO).

Dane dostępowe
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia nam wyświetlenia zawartości strony internetowej na twoim terminalu.

Aby strony internetowe były wyświetlane w przeglądarce, należy przetworzyć adres IP używanego terminala wraz z dalszymi informacjami na temat przeglądarki używanej w tym terminalu.
   
Ze względu na ochronę danych jesteśmy zobowiązani do zapewnienia poufności i integralności danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach informatycznych.

W tym celu i w tym interesie rejestrowane są następujące dane na podstawie bilansu interesów:

- Adres IP komputera dzwoniącego (maksymalnie przez 7 dni)
- System operacyjny komputera wywołującego
- Wersja przeglądarki komputera wywołującego
- Nazwa odzyskanego pliku
- Data i godzina pobrania
- Ilość przesłanych danych
- odsyłający adres URL
   
Adres IP jest usuwany ze wszystkich systemów używanych do działania strony internetowej najpóźniej po 7 dniach. Pozostałe dane nie umożliwiają nam połączenia z Twoją osobą.

Dane są również wykorzystywane do wyszukiwania i usuwania błędów na stronie internetowej.

Formularz kontaktowy
Na naszej stronie internetowej oferujemy formularz kontaktowy, który pozwala poprosić o informacje na temat naszych produktów i usług lub ogólnie skontaktować się z nami. Wymagane od Ciebie dane umożliwiające nam odpowiedź na Twoje zapytanie zostały oznaczone jako pola obowiązkowe. Szczegóły w innych polach danych są opcjonalne.
 
Potrzebujemy tych danych, aby móc obsłużyć twoją prośbę, poprawnie odpowiedzieć na twoje pytanie i odpowiedzieć na twoje zapytanie. W przypadku konkretnych wniosków dane są przetwarzane w celu wypełnienia lub zainicjowania umowy. W przypadku ogólnych wniosków dane przetwarzane są na podstawie równowagi interesów.

Żądania docierające do nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego na naszej stronie są przetwarzane elektronicznie w celu odpowiedzi na Twoje żądanie. W takim przypadku możliwe jest, że osoby trzecie lub działy mogą otrzymywać informacje o treści w wysłanym formularzu.
 
Dane w formularzu są przesyłane przez Internet za pomocą szyfrowanych połączeń.

Ciasteczka
Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Pliki cookie to małe fragmenty informacji tekstowych, które są przechowywane na urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki. Pliki cookie są potrzebne do niektórych funkcji na naszej stronie internetowej.

W tym celu wykorzystujemy sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane przez przeglądarkę bezpośrednio po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej.

Używamy również tak zwanych trwałych plików cookie w obszarze analizy sieci. Nie są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej.
 
Masz możliwość zatrzymania umieszczania plików cookie na komputerze za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie z naszej strony internetowej może być ograniczone. Pliki cookie nie instalują ani nie uruchamiają żadnych programów ani innych aplikacji na twoim komputerze.

Takie wykorzystanie plików cookie opiera się na równowadze interesów. Naszym celem jest, aby Twoja wizyta na naszej stronie była przyjazna dla użytkownika.

Analiza sieci
Na tej stronie korzystamy z narzędzia do analizy internetowej „Google Analytics”. Celem jest „projektowanie strony internetowej oparte na potrzebach”, realizowane na podstawie równowagi interesów. Ponadto analiza sieci pozwala nam znajdować i usuwać błędy w witrynie, np. nieprawidłowe linki. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej. W tym procesie wykorzystywane są tak zwane „identyfikatory klienta”, które służą do konfigurowania pseudonimowych profili użytkowników, które rejestrują wszystkie wizyty na stronie przez jednego użytkownika, zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na urządzeniach mobilnych.
  
Zasadniczo informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ aktywowaliśmy tak zwaną anonimizację adresu IP na tej stronie i zawarliśmy umowę z Google na anonimowe przetwarzanie danych, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem go do państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Unii Europejskiej Obszar ekonomiczny Jedynym wyjątkiem jest przeniesienie pełnego adresu IP na serwer Google w USA i tam skrócenie.
 
Google jest certyfikowany zgodnie z tzw. „Privacy Shield” (pozycja na liście) i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych.
    
Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy.

Czcionki internetowe Google
Na naszej stronie internetowej używamy tak zwanych czcionek internetowych Google. Oznacza to, że pobieramy czcionki z serwerów Google, których celem jest poprawa wyglądu strony. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie równowagi interesów. Naszym zainteresowaniem jest atrakcyjny projekt strony internetowej.

Odpowiednie czcionki są pobierane z serwerów Google, które zwykle znajdują się w USA. Google gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych (pozycja listy „Privacy Shield”).

Mapy Google
Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnego wyświetlania naszych ofert online i w celu ułatwienia znalezienia miejsc wymienionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 f) DSGVO (niemiecka wersja RODO).

Po otwarciu mapy, np. dane Twojego urządzenia i użytkowania są wysyłane na serwery poza UE w celu analizy. W tym Google gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych (pozycja listy „Privacy Shield”).

Google reCAPTCHA
W przypadku formularzy usługa reCAPTCHA firmy Google Inc. jest wykorzystywana na podstawie równowagi interesów. Usługa ta jest wykorzystywana ze względu na bezpieczeństwo danych w przesyłaniu formularzy, ponieważ wprowadza rozróżnienie między wpisami dokonywanymi przez osoby fizyczne a danymi niepoprawnymi generowanymi przez przetwarzanie generowane maszynowo lub automatycznie.
 
Dane potrzebne do tej usługi są przetwarzane przez serwery Google, które zwykle znajdują się poza UE. Google gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych (pozycja listy „Privacy Shield”).

Określanie geolokalizacji / języka
Korzystamy z usługi ipapi.com w celu ustalenia geolokalizacji / języka za pośrednictwem adresu IP. Opiera się to na równowadze interesów, która pomaga nam prawidłowo wyświetlać rekomendacje cenowe dla poszczególnych krajów.

Firma świadcząca usługi ma siedzibę w Austrii i podlega przepisom RODO UE.

Kodowanie wiadomości e-mail TLS
E-maile są kodowane za pomocą usługi transmisji dostarczanej przez Office 365 przez Microsoft Corporation. Korzystamy z tej usługi na podstawie równowagi interesów, ponieważ chcemy chronić korespondencję e-mailową z naszymi klientami przed nieupoważnionymi stronami trzecimi.

Przetwarzanie danych jest kontrolowane przez centra przetwarzania danych Microsoft, które mogą znajdować się poza UE. Microsoft gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych (pozycja listy „Privacy Shield”).
      
Informacje na temat przetwarzania danych w związku z Facebookiem i Instagramem
Korzystamy z naszej strony na Facebooku i konta na Instagramie, aby przekazywać informacje o nas i naszych produktach. I oczywiście chcemy nawiązać kontakt z użytkownikami Facebooka i Instagrama i komunikować się z nimi.

Technicznie Facebook dokonuje przetwarzania danych. Do tej pory odsyłamy do strony dotyczącej ochrony danych na Facebooku Polityka danych na Facebooku.
 
Zgodnie z prawem ETS w pewnych okolicznościach może istnieć solidarna odpowiedzialność za Facebooka i nas za części strony na Facebooku. Przetwarzanie to jest następnie przeprowadzane na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu, którą można znaleźć tutaj.
 
Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy wyżej wymienione dane w celu obsługi naszej strony internetowej i wypełnienia zobowiązań umownych wobec naszych klientów, a także w celu utrzymania naszych uzasadnionych interesów.

W przypadku zgłoszeń poza aktywną relacją z klientem przetwarzamy dane w celu sprzedaży i promocji. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych w celach promocyjnych.

Dane opcjonalne
W zakresie, w jakim przekazujesz nam dane opcjonalne, np. w formularzach, a dane te nie są konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, przetwarzamy te dane, zakładając, że przetwarzanie i wykorzystanie tych danych leży w Twoim interesie.
Odbiorcy / przekazywanie danych
Dane, które nam przekazujesz, nigdy nie są przekazywane stronom trzecim. W szczególności Twoje dane nie są przekazywane stronom trzecim w celach promocyjnych.

W razie potrzeby wyznaczamy dostawców usług do obsługi naszej strony internetowej lub innych dostarczanych przez nas produktów lub usług. W takim przypadku może się zdarzyć, że usługodawca uzyska dostęp do danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby wybrać naszych usługodawców - w szczególności w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa danych - i podejmujemy wszelkie niezbędne środki związane z przepisami o ochronie danych w celu zgodnego z prawem przetwarzania danych.
Przetwarzanie danych poza UE
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane poza UE, możesz wywnioskować to z powyższych oświadczeń.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
Możesz skontaktować się z tą osobą w następujący sposób:
   
TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
- Inspektor ochrony danych -
Industriestraße 32
24963 Plandeka

Formularz kontaktowy

Twoje prawa jako strony zainteresowanej
Masz prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w tym celu w dowolnym momencie.
  
W przypadku prośby o informacje, która nie ma formy pisemnej, prosimy o zrozumienie, że możemy potrzebować dowodu w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

Ponadto masz prawo do poprawienia swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w ramach twoich praw.

Wreszcie masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych w ramach przepisów prawa. To samo dotyczy prawa do przenoszenia danych.

Usuwanie danych
Z reguły usuwamy dane osobowe, gdy tylko nie ma potrzeby dalszego przechowywania. Konieczne może być jednak przechowywanie danych w celu realizacji usług kontraktowych, w celu sprawdzenia roszczeń gwarancyjnych lub, w stosownych przypadkach, roszczeń gwarancyjnych oraz ich przyznania lub odrzucenia. W przypadku prawnych obowiązków zatrzymywania dane można usunąć dopiero po wygaśnięciu tego obowiązku zatrzymania.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego o ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych.
Zmiany w tych informacjach dotyczących ochrony danych
Zmienimy te informacje dotyczące ochrony danych, gdy wprowadzimy zmiany na naszej stronie internetowej lub przy innych okazjach, gdy zajdzie taka potrzeba. Aktualna wersja będzie zawsze wyświetlana na naszej stronie internetowej.

Wersja: 12 marca 2019 r.